Inscription

Les champs marqués d'un* sont obligatoire.

Je déclare sur l'honneur que la moto utilisée correspond au carnet d'immatriculation et à la carte verte d'assurance et est conforme au code de la route. Mon casque est homologué pour le code de la route. Je m'engage à respecter le code de la route, les consignes et les indications du club organisateur. L'organisateur, ne pourra, à aucun moment, être tenu responsable et cité en justice par quiconque du fait d'un dommage quelconque, quel qu'en soit la nature ou la forme.Le soussigné reconnaît l'importance des règles pour la conservation de la nature et exercera son Loisir en respectant l'environnement. - Ik verklaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Ik verklaar dat de gebruikte motorfiets overeenkomt met de inschrijvingskaart en de groene verzekeringskaart en conform is aan de verplichtingen van de wegcode. Ik draag een voor de openbare weg gehomologeerde helm. Ik engageer me om de wegcode en de aanbevelingen en aanduidingen van de organiserende club te respecteren.de organisator kunnen noch aansprakelijk worden gesteld en aangesproken worden in rechte door wie dan ook voor welke schade van welke aard en vorm ook.Ik onderschijf het belang van de regels voor het behoud van de natuur en zal de sport beoefenen met respect voor het milieu.

  • Je m'engage a verser la somme de 50.00
  • sur le compte : IBAN - BE11 3631 4621 8648. BIC - BBRUBEBB Du trial club centre Ardenne.